Så här är Stortorget tänkt att se ut. Bland annat får torghandeln ny plats och en byggnad med café och kiosk planeras (nummer 2 på bilden).

Så här är Stortorget tänkt att se ut. Bland annat får torghandeln ny plats och en byggnad med café och kiosk planeras (nummer 2 på bilden). Illustration: Ängelholms kommun

Så ska det byggas på Stortorget – dags för beslut

ÄNGELHOLM.

Stortorget står inför förändringar och ska det tas beslut i kommunstyrelsen om två nya byggnader – ett kafé och en restaurang.

Av
Martin Wingren

Det var i november förra året som det togs beslut om hur Stortorget ska utvecklas. Nu är det dags för de första byggnaderna att godkännas av kommunstyrelsens, vars arbetsutskott redan sagt ja. Andra förändringar är bland annat att konstverket på torget är tänkt att flyttas närmare kyrkan. och fler sittplatser runt torget samt en stadslekplats.

– Alla är överens om att Stortorget är en trevlig men ganska öde yta vissa delar av året. Vi vill titta på hur vi kan göra torget mer levande, sade kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) i en tidigare intervju med Lokaltidningen.

Nu inväntas planbesked från kommunstyrelsen och detaljplanen förväntas i så fall antas första kvartalet år 2021.

Publicerad 11 May 2019 00:00