Nyinförda p-avgifter möter kritik.

Nyinförda p-avgifter möter kritik. Foto: Martin Wingren

Kritik mot nya parkeringsavgifter

ÄNGELHOLM.

Plötsligt införde kommunen avgift på parkeringen vid Kungsgårdsskolan. Något som mött kritik och skapat debatt i sociala medier.

Av
Martin Wingren

På Facebook höjs många kritiska röster mot att parkeringsavgift införts vid Kungsgårdsskolan och utanför Vita Villans förskola. "Sorgligt att man inte kan få stanna en kort stund utan att behöva betala parkeringsavgift för att lämna sina barn på förskolan... Parkeringskaos kommer att råda på närliggande gator.", skriver en av flera kritiska på sociala medier. Parkeringen är avgiftsbelagad klockan 00-18 och det kommer bara att gå att betala med en app. Avgiften är sju kronor per timme, eller ett månadskort för 250 kronor.

Att det införs p-avgift beror dels på miljöskäl och dels på att Ängelholmslokaler vill göra det mer enhetligt, vad som gäller på parkeringsytor, då det i dag kan vara avgiftsfritt på vissa men kostar pengar på andra parkeringar.

– Det ligger i linje med våra ägardirektiv, för att vi ska minska koldioxidutsläpp och få ned transporterna, säger Tommy Hedman som är fastighetschef på Ängelholmslokaler.

Tanken är att alla Ängelholmslokalers parkeringsytor kommer att avgiftsbeläggas framöver.

– Vi kommer att avgiftsbelägga vid alla fastigheter som vi äger. Från Skälderviken i norr till Södra utmarken i söder är tanken, säger fastighetschefen.

Kritiska röster befarar bland annat att villagator kommer att bli mer trafikerade om fler bilister väljer att parkera där istället. Vad tror ni kring det?

– Det är inte förhoppningen. Vi hoppas att fler ska välja annat transportmedel istället. Miljön är ju en högaktuell fråga, säger Tommy Hedman.

Publicerad 09 May 2019 10:00