Genrebild: Mostphotos

Kommunen kan straffas för lång handläggningstid

ÄNGELHOLM.

Ängelholms kommun kan få betala en straffavgift efter att kommunen tagit oskäligt lång tid på sig att genomföra ett beslut gällande stöd till en invånare, enligt Inspektionen för Vård och omsorg, IVO.

Av
Martin Wingren

Kommunen dröjde drygt sju månader med att verkställa beslutet om stödinsatser kring ett barn.

IVO, menar att det inte är en skälig tid och att det är ”särskilt allvarligt att ett barn ska behöva vänta så lång tid på att få tillgång till den insats som nämnden har beviljat.” En straffavgift om 10 000 kronor yrkar IVO på.

Välfärdsnämnden i Ängelholms kommun hänvisar bland annat till att dröjsmålet bland annat beror på att personal varit sjukskriven samt att avsaknaden av systematisk ärendeuppföljning fick till följd att man inte uppmärksammade att det nu aktuella ärendet inte blivit verkställt. Åtgärder för att motverka detta och att personalen har utökats framförs även av nämnden.

Enligt lagstiftningen ska ett beslut om bistånd verkställas omedelbart.

Publicerad 21 April 2019 00:00