Så här kan det se ut, Hälsohotellet och dess placering i förhållande till stadskärnan.

Så här kan det se ut, Hälsohotellet och dess placering i förhållande till stadskärnan. Ilustration: ÅWL

Ett steg närmare hundra meter högt hotell

Ny utredning kring planerade Hälsohotellet

ÄNGELHOLM.

Ett steg närmare beslut för Hälsohotellet har tagits, i och med att en miljökonsekvensplan har gjorts. Denna pekar både på för- och nackdelar med hotellet.

Av
Martin Wingren

Hälsohotellet är tänkt att bli en runt 100 meter hög byggnad, som ska placeras intill sjukhusområdet. Detaljplanen har varit ute för granskning och nu ställs miljökonsekvsensplanen ut på stadshuset och stadsbiblioteket.

Det är konsultfirman WSP som tagit fram planen och som konstaterar så här om byggnaden, som de menar kommer att bli ett mycket dominerande tillägg till stadsbilden: "Den kommer att stå i stor kontrast till omgivningen. Detta är också ett av syftena med planförslaget, att skapa ett nytt landmärke i Ängelholm". Vidare konstaterar konsultfirman: "Om förändringarna upplevs som positiva eller negativa beror på hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av förändringen är också i viss mån subjektiv och beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas - om Ängelholms befintliga småskaliga karaktär bör förstärkas eller om man önskar ett nytt högt landmärke som signalerar Ängelholms nya karaktär."

Byggnaden ska fungera som ett hotell och även vara en del av vården i Ängelholm, där patienter och anhöriga kan bo under sin vistelse inom sjukhusområdet. Men det ska även vara ett vanligt hotell med konferensmöjligheter. Fastighetsbolaget Hälsostaden menar att det finns behov av ytterligare hotellplatser i staden. "Ängelholm är i behov av fler hotell, det kommer att locka turism, konferenser, evenemang och andra besök till Ängelholm, som tidigare inte varit möjligt. Byggnaden genererar också fler arbetstillfällen i kommunen. Hälsohotellet vänder sig till en ytterligare målgrupp - patienter och anhöriga", skriver Hälsostaden på sin hemsida.

Publicerad 18 April 2019 11:10