Stadsbiblioteket ska genomgå en omfattande ombyggnad.

Stadsbiblioteket ska genomgå en omfattande ombyggnad. Foto: Martin Wingren

Ombyggnaden av biblioteket börjar ta form

ÄNGELHOLM.

I dag ska kommunstyrelsen ta ställning till ombyggnaden av stadsbiblioteket. En ny ritning visar hur framtida biblioteket är tänkt att se ut.

Av
Martin Wingren

En totalrenovering av stadsbiblioteket väntar och nu har arkitekbyrån White arkitekter tagit fram en ritning utifrån kommunens vision för biblioteket och förslag på hur det ska se ut i framtiden.

Sedan tidigare är tanken att det ska finnas en restaurang i entréplan mot Stortorget, med möjlighet till uteservering. Restaurangen ska vara belägen där galleriet ligger idag, vilket flyttar till vänster om entrén.

Den befintliga huvudentrén mot Stortorget och balkongen ovanför byggs in i glas.

Biblioteket ska ha ett öppet inomhustorg, en öppen yta som kan användas på ett flexibelt sätt för tillfällig öppen scen, utställningar, exponering som signalerar en levande och föränderlig verksamhet. En yta om cirka 400 kvadratmeter. Integrerat med bokhyllorna fi nns läsplatser för såväl tyst läsning som lugna samtal. Den skyddade läsplatsen vid eldstaden tillgänglighetsanpassas.

Mitt i ljusgården byggs en trappa med gradängersom leder upp till övre plan. Trappan kommer fungera som både läktare och scen vid evenemang, och samtidigt vara en plats för samling, läsning och samtal.

Det ska finnas skapanderum och studierum. I anslutning till studierummen byggs en modern ”IT-bar” upp för datorlån, utskriftsmöjligheter och annat.

Barnavdelningen flyttas till andra våningen, enligt förslaget, och får plats för barn i olika åldrar i olika rum.

Kostnaden för renoveringen beräknas till drygt 107 miljoner kronor.

Publicerad 17 April 2019 10:30