Arkivfoto: Mattias Grenholm

Kommunen tappar något i service till företag

ÄNGELHOLM. Ängelholm tappar något i en mätning över hur nöjda företagare är med kommunens service, från 72 till 68 i så kallad Nöjd kund-index från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Av
Martin Wingren

Det är främst när det gäller hanteringen av bygglov som kommunen tappar i indexet.

– Vi har cirka 50-100 fler bygglovsärenden per handläggare och år än våra jämförelsekommuner, vilket påverkar handläggningstiden på våra ärenden. Därför kan man uppleva en lång väntetid. Vi har börjat se över bemanningen på bygglovsenheten och tittar också på vilka digitala lösningar som kan effektivisera handläggningen ytterligare, säger Pernilla Fahlstedt, miljö- och bygglovschef. I en kommentar på kommunens hemsida.

Däremot när det gäller resultaten för myndighetsutövning inom livsmedel och serveringstillstånd så har resultatet förbättrats något.

– Vi har fortfarande förbättringspotential, kanske främst inom det digitala där kommunen har en ny webbplats med ett flertal e-tjänster på gång. Dessutom har vi gjort en omstart för kommunens företagsklimatgrupp som ska leda till nya vägar för att förbättra företagsklimatet i kommunen, säger Pernilla Fahlstedt.

Resultatet bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2018. I Ängelholm är det 133 företag som har fått enkäten från SKL varav 52 procent har svarat. Utifrån svaren rankas kommunernas service inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Publicerad 10 April 2019 15:20