Möjligheterna för bilpool i Ängelholm utreds.

Möjligheterna för bilpool i Ängelholm utreds. Genrebild: Adobe Stock

Kommunal bilpool kan bli möjlig

ÄNGELHOLM.

En kommunal bilpool som även skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten är under utredning.

Av
Martin Wingren

Det var under vintern som ärendet blev aktuellt och kommunfullmäktige gav i uppdrag till kommundirektören att en förstudie skulle tas fram.

Denna är nu klar och föreslår bland annat att fyra poolbilar upphandlas. Utredningen föreslår att man eventuellt samordnar med om Ängelholmshem ska ha en bilpool i det nya området Saftstationen/Scantomten som är under uppbyggnad.

Tanken är i så fall att fordonen ska användas av kommunen mellan klockan 7 och 17 och därefter vara tillgängliga för allmänheten.

Ängelholms kommun har även tittat på omkringliggande kommuner och hur man gör där. Båstads kommun har ett avtal med en privat bilpoolsfirma, sex stycken miljöfordon. Detta avtal gäller endast tjänstekörningar, kommunens användare får hyra fordonen privat, dock inte utomstående.

”Driften av Ängelholms bilpool via ett bilpoolsföretag kan medföra ökade kostnader som bör ställas i relation till allmänhetens användning av bilarna. Utvärderingar från kommuner som valt att avsluta sin användning av externa bilpoolsföretag har anfört den höga kostnaden och lågt brukandet av bilarna som skäl”, heter det i utredningen.

Publicerad 08 April 2019 10:53