Foto: Adobe Stock/Arkivfoto

Rapport visar på brister – kommunen ska satsa miljoner på it-säkerheten

ÄNGELHOLM.

Kommunen har allvarliga it-säkerhetsbrister, visade en revisionsrapport som gjorts åt kommunen. Nu ska förstärkningar göras för drygt åtta miljoner kronor.

Av
Martin Wingren

Det var våren 2018 som kommunrevisionen gjorde en granskning av it-säkerheten. En rapport som skickades till kommunen i juni visar att det finns behov av omfattande åtgärder för att minsken risken för obehöriga intrång. Nu ska drygt 8,6 miljoner kronor skjutas till digitaliseringsenhetens investeringsbudget för 2019 och drygt 2,8 miljoner till digitaliseringsenhetens driftsbudget årligen från och med 2019.

– Rapporten visar att det finns ganska stora brister i IT-säkerheten i Ängelholms kommun. Inget som är unikt för Ängelholms kommun i och för sig men för den sakens skull inte något som är bra. Det här krävde åtgärder och det har tagit lite tid att få fram förslag på åtgärder, sade kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) under senaste kommunfullmäktigemötet och fortsätter:

– Tanken att de här pengarna som ska tillskjutas ska gå till grundläggande saker när det gäller IT-säkerheten, för att vi ska kunna ha en verksamhet som skyddar ytterst medborgarnas känsliga uppgifter eller andra för samhället väsentlig information.

Publicerad 26 March 2019 08:45