Cassandra Liljekvist och Agnes Hökfelt vill väcka diskussion kring droganvändandet med sitt examensarbete.

Cassandra Liljekvist och Agnes Hökfelt vill väcka diskussion kring droganvändandet med sitt examensarbete. Foto: Mattias Grenholm

Examensarbetet som avslöjar Ängelholmarnas drogvanor

Cassandra Liljekvist och Agnes Hökfelt lät analysera kommunens avloppsvatten

ÄNGELHOLM.

Cassandra Liljekvist och Agnes Hökfelt har gjort en nedslående upptäckt. De lät analysera Ängelholms avloppsvatten och resultatet visar på att drogmissbruket är utbrett, framförallt på helger. Nu ska deras gymnasiearbete tävla i riksfinalen för Unga forskare i Stockholm.

Av
Mattias Grenholm

Agnes Hökfelt och Cassandra Liljekvist går sista terminen på Naturprogrammet på Rönnegymnasiet och har ett intresserade av hur läkemedel påverkar hormoner. Inför sitt examensarbete läste de en artikel om hur man kan spåra läkemedel och droger i avloppsvatten och då fick de sin idé.

– Vi känner till många unga som tar läkemedlet tramadol som en helgdrog och därför tänkte vi att vi skulle be reningsverket om hjälp att samla in avloppsvatten för att se spåren efter det, säger Agnes Hökfelt.

Genom uppgifter i artikeln fick de kontakt med ett företag i Södertälje som utför analyser av avloppsvatten och de åkte dit med sina prover. Resultatet var nedslående – mängden spår av tramadol ökar dramatiskt under helger i Ängelholm men även spår av amfetamin, kokain, och ecstacy. Spåren av cannabis låg däremot på en rätt jämn nivå under hela veckan.

– Det visar att vissa droger används för festande medan de som röker cannabis gör det mer regelbundet, säger Cassandra Liljekvist.

De önskar nu att kommunen och polisen tar del av deras resultat och agerar. Till exempel tycker de att Ängelholm borde anställa en drogsamordnare för att informera unga och deras föräldrar – en sådan har kommunen inte haft på flera år.

– De delar ut enkäter i skolan men de borde förstå att svaren inte alltid är ärliga. Och polisen har för små resurser för att göra narkotikabeslag så vi tror att mörkertalet är stort, säger Cassandra Liljekvist.

Med sitt examensarbete vill de väcka en diskussion kring droganvändandet men även hur utsläppen påverkar djur och natur. Och uppmärksamhet har de redan fått – deras undersökning har fört dem till riksfinalen för Unga forskare som hålls i Stockholm den 26-30 mars.

– Vi är chockade! Det ska bli en stor upplevelse och nervöst, förstås. Det finns olika stipendier man kan vinna och vi hoppas på Vattenpriset för då går man även vidare till en internationell tävling, säger Agnes Hökfelt.

Publicerad 24 March 2019 07:00