Nu har kommunen börjat förbereda sig för skyfallen som kanske blir fler och värre i framtiden.

Nu har kommunen börjat förbereda sig för skyfallen som kanske blir fler och värre i framtiden. Foto: Adobe stock

Kommunen rustar för framtida skyfall

Utredning visar var risker för översvämningar är störst

ÄNGELHOLM.

Höjdskillnaderna inom Ängelholms kommun – omkring 200 meter – gör att ett framtida skyfall får speciella konsekvenser. Nu har kommunen låtit utreda vad en stor mängd vatten på kort tid kan få för konsekvenser och var det inte är lämpligt att bygga nytt.

Av
Mattias Grenholm

De senaste åren har det inträffat flera skyfall i regionen. 2014 drabbades Malmö av 100 millimeter regn på tre timmar vilket översvämmade många gator och förråd och i Köpenhamn föll 150 millimeter regn på två timmar.

Många varnar för att detta kan bli vanligare i framtiden till följd av klimatförändringar. Därför har Ängelholms kommun låtit göra en utredning för att få en bild av hur kommunens verksamheter och den långsiktiga samhällsplaneringen kan påverkas av skyfall.

Skyfallsrapporten visar på olika scenarier om dagvattensystemet samtidigt skulle bli fullt.

– Rapporten är nyligen färdig och nu har vi ett stort jobb framför oss för att analysera vilka speciella områden som är i riskzonen för översvämningar, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör i Ängelholm.

Hon ägnar nu mycket av sin arbetstid åt att informera nämndspolitiker och tjänstemän inom olika förvaltningar. Sedan ska arbetsgrupper sättas samman för att exempelvis komma fram till vilken hänsyn man ska ta till rapporten i bygglovsärenden. Målet för i år är att ha jobbar fram rutiner och arbetssätt för ett robustare system.

När man beskriver regnhändelser brukar man tala om regn som har olika sannolikhet för att inträffa, så kallade återkomsttider. Regn som sannolikt inträffar en gång på tio år kallas för 10-årsregn och regn som inträffar tio gånger mer sällan kallas för 100-årsregn.

– Skyfall med de långa återkomsttiderna är värst, men som tur är inträffar de mycket sällan. Värt att notera är att det inte finns någon garanti för att ett 10-årsregn inträffar under en 10-årsperiod eller att ett 100-årsregn inträffar under en hundraårsperiod, säger Geraldine Thiere på kommunens hemsida.

Ängelholms kommun har väldigt stora nivåskillnader för att vara en skånsk kommun. Från kusten till toppen av Hallandsås är det cirka 200 meters höjdskillnad.

– Det gör att det kan bli olika konsekvenser i olika delar. Det kan vara bra att tänka på att inte planera ny bebyggelse just i sänkor där vi nu ser risker för vattensamlingar vid skyfall, säger Geraldine Thiere.

Publicerad 23 March 2019 06:00