Kvinnliga chefer är färre än manliga, generellt i landets kommuner. Så även i Ängelholm enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Kvinnliga chefer är färre än manliga, generellt i landets kommuner. Så även i Ängelholm enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Arkivfoto: Martin Wingren

Låg jämställdhet bland kommunala chefer

ÄNGELHOLM.

Jämställdheten bland kommunala chefer varierar bland landets kommuner. I Ängelholm var det år 2017, enligt de senaste siffrorna från SCB, 63 procent manliga chefer och 37 procent kvinnliga.

Av
Martin Wingren

Rikssnittet ligger på 40 procent kvinnor i chefsposition, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Den lägsta andelen kvinnliga chefer finns i Gnosjö, där de var ungefär en femtedel, 22 procent, av cheferna kvinnor 2017, vilket är den lägsta andelen i landet.

– Kvinnor är ofta chef i kvinnodominerande yrkesgrupper och männen finns ofta i de mansdominerande, som byggverksamhet och tillverkning. Störst andel kvinnliga chefer finns inom hälso- och sjukvård samt utbildning, säger Linn Eriksson, utredare på SCB, till nyhetsbyrån Siren.

Statistiken kommer från SCB:s yrkesregister och gäller förvärvsarbetande anställda i åldern 16-64 år under 2017 på hela arbetsmarknaden. Politiker, högre tjänstemän och vd:ar är exkluderade.

Publicerad 13 March 2019 09:05