Arkivfoto: Lotta Venhagen

Kommunen får grönt ljus för att ta sand

ÄNGELHOLM.

Kommunen har fått tillstånd från Sveriges geologiska undersökning, SGU, för att ta sand från bottnen i Skälderviken för att förstärka sandstränderna. Dock i betydligt mindre mängd än kommunen hade ansökt om.

Av
Martin Wingren

Kommunen ansökte i juni 2016 om att få ta 340 000 kubikmeter sand men får nu beviljat att få ta 75 000 kubikmeter, en fjärdedel av vad kommunen ansökt om. Detta för att utföra så kallad strandfodring, där sanden ska göra så att stranden lättare kan stå emot stormars framfart.

– Vi hade naturligtvis önskat att SGU gav oss möjligheter att ta ut mer sand för att på så sätt kunna göra fler och större insatser för att bevara stranden och skydda kusten mot stormar. Samtidigt ser vi beskedet som en positiv milstolpe där kommunens analys av behovet av skyddande åtgärder och strandfodring bekräftas, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M), i ett pressmeddelande.

Sanden räcker för att återställa stränderna, bedömer kommunen.

– Det är visserligen inte så mycket som vi hade ansökt om, men det räcker till att återställa stränderna som har försvagats av stormar de senaste åren. Därefter får vi hoppas att vi får tillstånd i nästa instans att också hämta tillbaka sand som sköljts ut i vattnet på grund av stormar, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör.

Det krävs även tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att få hämta sanden, domstolen ska pröva vilken miljöpåverkan det innebär.

Mark- och miljödomstolen får nu avgöra om miljöpåverkan är förenlig med intresset att bevara naturvärdena. Fast det dröjer säkert minst ett år innan vi får svar på det, säger Geraldine Thiere.

Publicerad 13 February 2019 08:58