Den nya skolan i Munka Ljungby föreslås placeras i närheten av Munkahallen.

Den nya skolan i Munka Ljungby föreslås placeras i närheten av Munkahallen. Foto: Google street view

Här föreslås nya skolan i Munka Ljungby placeras

MUNKALJUNGBY.

En ny skola ska byggas i Munka Ljungby och nu har man kommit fram till var skolan bäst placeras.

Av
Martin Wingren

Munka Ljungby växer i och med ökat byggande av bostäder och en ny skola med plats för minst 400 elever är på gång och beräknas vara klar 2023.

I en utredning framkom åtta alternativ för placeringen. Det som kommunstyrelsens arbetsutskott fastnade för är att bygga skolan i den östra delen av orten, vid Munkahallen. Faktorer som avgjorde är närheten till befintlig idrottsplats och idrottshall och att skolan placeras i anslutning till ett växande bostadsområde. Dessutom att natur och grönområde finns inom nära avstånd samt att det finns plats för en möjlig utbyggnad i framtiden. Vidare finns det kollektivtrafik i närheten.

Buller från Örkelljungavägen bedöms kunna hanteras med bullerskydd och en lantbrukare med svinuppfödning finns på ett avstånd av cirka 400 meter men påverkan bedöms vara liten.

Bland de andra alternativen fanns bland annat Jordgubbsfältet men där konstateras det i utredningen inte finnas plats för framtida eventuell utbyggnad.

Publicerad 11 February 2019 11:32