Flerbostadshusen planerade vid Vita Räck.

Flerbostadshusen planerade vid Vita Räck. Illustration: Möller arkitekter

Länsstyrelsen stoppar planerna på flerbostadshus

Upphäver kommunens beslut om bygglov

ÄNGELHOLM.

Bygglovet för två flerbostadshus vid Vita Räck upphävs av länsstyrelsen.

Av
Martin Wingren

Det var myndighetsnämnden i Ängelholms kommun som i december förra året beslutade att bevilja bygglov för de två flerbostadshusen. Det ena var planerat till fyra våningar och det andra tre våningar.

En granne överklagade beslutet om bygglov med hänvisning till hur byggnaderna skulle utformas samt parkeringssituationen och nu har alltså länsstyrelsen gett besked i frågan.

Myndigheten häver beslutet med anledning av bland annat att myndigheten anser att fyravåningshuset blir för högt. Byggnadshöjden är 12,92 meter mot den tillåtna på 11 meter. Vidare menar länsstyrelsen att det finns avvikelser från detaljplanen när det gäller placeringen av ett trapphus samt balkonger och uteplatser.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Publicerad 06 February 2019 10:44