Var femte långtidssjukskrivning orsakas av stressreaktioner eller utmattningssyndrom.

Var femte långtidssjukskrivning orsakas av stressreaktioner eller utmattningssyndrom. Genrebild: Mostphotos

Var femte långtidssjukskrivning beror på stress

ÄNGELHOLM.

Var femte långtidssjukskrivning i Ängelholm och i landet generellt orsakas av stressreaktioner eller utmattningssyndrom.

Av
Martin Wingren

I Ängelholm är det 108 personer som är långtidssjukskrivna till följd av svår stress och utmattning, vilket motsvarar 22 procent av alla långtidssjukskrivningar. Det finns stora regionala skillnader, visar statistik.

– Vi vet inte varför det ser ut så. Men det finns vissa indikationer på att sjukskrivningspraxis skiljer sig mellan länen, säger Sofia Bill, analytiker på Försäkringskassan, till nyhetsbyrån Siren.

Den sista december 2017 hade Bodens kommun 24 pågående långtidssjukskrivningar som orsakats av stress eller utmattning. Det motsvarar sju procent av alla långtidssjukskrivna i kommunen, vilket är den lägsta siffran i hela landet. Högst andel, 35 procent, hade Åsele kommun. I små kommuner kan dock enstaka patienter få stort genomslag i statistiken. I Båstad exempelvis är 35 personer långtidssjukrivna till följd av stress eller utmattning, eller 21 procent.

Socialstyrelsen har rekommendationer för sjukskrivningar men följsamheten tycks skilja sig åt mellan landstingen, enligt Sofia Bill.

– Befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden i länet kan också påverka till viss del. Exempelvis vet vi att kvinnor oftare sjukskrivs för psykisk ohälsa, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Närmare 30.000 personer var långtidssjukskrivna, mer än 60 dagar, i Sverige den sista december 2017 på grund av utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade besvär. Exempelvis ingår akut stressreaktion, anpassningsstörning och posttraumatisk stress i statistiken.

Publicerad 05 February 2019 08:35