Anna-Carin Skoglund, fastighetschef Ängelholmshem.

Anna-Carin Skoglund, fastighetschef Ängelholmshem. Foto: Mostphotos/Martin Wingren

Ängelholmshem vill kameraövervaka tvättstuga

Men kan vara otillåtet

ÄNGELHOLM.

Ängelholmshem vill kameraövervaka en tvättstuga, för att städningen inte sköts. Något som har anmälts till Datainspektionen. Ängelholmshem menar själv att det är ett gränsfall, om det är tillräckligt skäl för att få sätta upp en kamera.

Av
Martin Wingren

Ängelholmshem har gått ut med info till hyresgästerna om att de kommer att sätta upp en kamera i tvättstugan "för att det inte sköts med städning och rengöring av maskinerna", som det står i informationen.

Detta har anmälts till Datainspektionen. Det kommunala bostadsbolaget säger att man inte satt upp någon kamera ännu utan inväntar Datainspektionens beslut i frågan.

– Vi har inte satt upp några kamera än. Parallellt har vi en dialog med Datainspektionen och ser vad de säger. Som vi tolkar det så behöver man inte tillstånd när man har den i låsta utrymmen men skyltar upp väl, säger Anna-Carin Skoglund, fastighetschef och fortsätter:

– Det är många som inte städar efter sig och det är därför vi vill ha en kamera. Men innan vi sätter upp något så avvaktar vi Datainspektionens besked.

Bostadsbolaget har köpt in en flyttbar kamera som är tänkt att användas efter behov.

– Om vi har inbrott i källare så ska vi kunna sätta upp den där. Tanken var att ligga lite före, sätta upp och testa. Men vi har inte allt på plats, vi måste till exempel berätta hur vi lagrar informationen. Därfär har vi pausat allt tills vi har fått svar från Datainspektionen.

Myndigheten har inte tagit beslut i frågan men generellt gäller att behovet av kameraövervakning måste vägas mot den enskildes integritetsbehov, menar jurist på Datainspektionen.

– Den som vill ha kamerabevakning måste visa på att det finns ett berättigat intresse. Det kan vara vid skadegörelse eller allvarliga brott. Behovet av bevakning ska väga tyngre än den enskildes behov av integritet, säger Moa Nordqvist, jurist på Datainspektionen och fortsätter:

– Det handlar om en intresseavvägning. Generellt sett låter inte problem med städning som ett så starkt bevakningsbehov. Kamerabevakning i bostadsmiljöer innebär trots allt en kartläggning av personerna som bor i huset.

Ängelholmshem själva menar att de inser att det är ett gränsfall.

– Det är ett gränsfall, därför vi vill bolla det med Datainspektionen. Det här är alldeles nytt för oss. vi har pratat med andra bostadsbolag som till exempel filmar i miljörum. Där har det varit sanitära olägenheter och verkligen hjälpt, säger fastighetschef Anna-Carin Skoglund och fortsätter.

– Jag tror att det kommer mer och mer i vår bransch. Vi vill absolut inte kränka någon människa utan man får väga mot integriteten hos människor.

Publicerad 01 February 2019 09:44