Så här är Parkskolan och de nya byggnaderna omkring tänkta att se ut.

Så här är Parkskolan och de nya byggnaderna omkring tänkta att se ut. Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

Klart vad som kommer hända med Parkskolan

ÄNGELHOLM. Bostäder, kontor, kafé och kanske en saluhall. Det är planerna när vinnaren av markanvisningstävlingen för Parkskolan nu är utsedd.

Av
Martin Wingren

Ängelholms kommun nu tecknat ett markanvisningsavtal med Midroc, som i sin tur samarbetar med arkitektkontoret Wingårdhs. En affär värd 37 miljoner kronor. Ett 60-tal bostadsrättslägenheter är tanken att det ska bli, byggtiden beräknas till 1,5-2 år vilket ger en första möjlig inflytt någonstans 2022-2023. Ett garage ska placeras under fastigheten.

– Steg ett är att vi nu utsett en vinnare, markanvisningstävlingen har pågått under hösten och vi är nu glada att ha landat in det nu. Skolan stängdes 2012 och sedan dess har diskussionerna pågått, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Jurygruppens ordförande Pontus Swahn, tidigare stadsarkitekt i Ängelholm, är också mycket nöjd med det vinnande förslaget.

Så här är det tänkt att se ut – studenttrappan ska finnas kvar.

Så här är det tänkt att se ut – studenttrappan ska finnas kvar. Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

–Det harmonierar med omkringliggande kvarter. Midroc och Wingårdhs har tagit sig an uppdraget med en medvetenhet om Ängelholm och behandlat uppdraget med respekt. Det stänger kvarteret som är trasigt i dag och gör det till en del av staden, säger han.

Midroc vill med om- och tillbyggnaden knyta samman staden bättre.

– Det är kul att kunna genomföra detta i Ängelholm, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc.

– Det är ett superstrategiskt läge, mitt i Ängelholm. Vi vill göra skolan till en mötesplats, med hyresgäster som kan erbjuda publika verksamheter. Vi öppnar upp skolan mot parken, gatan framför där det i dag är parkeringar omvandlas till gångmiljö, säger arkitekten Gustaf Wennerberg på Wingårdhs.

De nya byggnaderna kommer att ha en stil som harmonierar med Parkskolan.

Johan Svedström, affärschef på Midroc, och Gustaf Wennerberg, arkitekt på Wingårdhs.

Johan Svedström, affärschef på Midroc, och Gustaf Wennerberg, arkitekt på Wingårdhs. Foto: Martin Wingren

– Men med ett modernt formspråk. Trappan där många studenter sprungit ut kommer att vara kvar, den har ett viktigt symbolvärde för Ängelholm, säger Johan Svedström.

Vilka storlekar på lägenheter det blir är inte klart men målgruppen är tydlig och det blir enbart bostadsrätter.

– Personer som lämnar villan. Det kommer även att bli mindre bostadsrätter som passar en yngre målgrupp, säger Johan Svedström.

Det finns ett behov av lägenheter för unga i Ängelholm, främst hyresrätter, men det behovet har inte tagits med i beräkningen i detta projekt, enligt kommunstyrelsens ordförande.

– Det är inget som varit med i markanvisningstävlingen utan det är något som vi löser genom att bygga i andra områden, säger Robin Holmberg.

Parkskolan

Motiveringen för det vinnande förslaget lyder bland annat: Förslaget "Parkskolan" är väl anpassat till platsen och ger kvarteret en mer stadsmässig gestaltning där kvartersgränsen känns tydligare än idag. Man tar också hänsyn till kringliggande gators olika egenskaper och åstadkommer därmed en god helhet. Stadsparken involveras och gör den del av Parkskolan som bevaras mer inbjudande. Formspråket på ny bebyggelse har en egen karaktär som är framåtsyftande men som ändå visar respekt och anpassning till Parkskolans arkitektur avseende volym, detaljutformning och materialval. "Parkskolan" redovisar högst exploateringsgrad av de inlämnade förslagen utan att det sker på bekostnad kvaliteten, dessutom ger förslaget bäst ekonomiskt utfall.

I markanvisningstävlingen deltog även Backahill och 3Hus.

Publicerad 17 January 2019 10:52