Bilpool kan vara på gång i Ängelholm

ÄNGELHOLM.

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. En bilpool som även skulle kunna användas av allmänheten. Det ska utredas vidare.

För att kommunens bilpool i framtiden ska kunna drivas av ett bilpoolsföretag krävs att kommunen upphandlar denna tjänst. Kommunen blir då kund hos ett företag, som även hyr ut bilar till allmänheten. Kommunen skulle då konkurrera med allmänheten om tillgången till bilar något som dock kommer att ha negativ inverkan på verksamheternas flexibilitet. Framför allt är det hemtjänst och socialtjänst som måste prioriteras i så fall, där tillgången till bilar helt avgörande för verksamheten.

Ängelholms kommun har även tittat på omkringliggande kommuner och hur man gör där. Båstads kommun har ett avtal med en privat bilpoolsfirma, sex stycken miljöfordon. Detta avtal gäller endast tjänstekörningar, kommunens användare får hyra fordonen privat, dock inte utomstående.

I Helsingborg har man bedömt att offentligt ägda bilpooler av skattemässiga skäl inte får vara öppna för andra användare än de anställda. Helsingborg har kvar sin egen fordonsflotta och har inte någon kommersiell bilpool i dagsläget.

Publicerad 05 December 2018 11:08