Niklas Bergström är projektledare för ombyggnaden.

Niklas Bergström är projektledare för ombyggnaden. Foto: Martin wingren

Renovering och upprustning av utemiljö ska höja trygghetskänslan i område

ÄNGELHOLM.

Ängelholmshem får drygt 3,2 miljoner kronor för att lyfta utemiljön i kvarteret Odalmannen 1 på Rebbelberga. Något som ingår i ett större projekt på totalt 60 miljoner kronor för att även rusta upp lägenheterna och lyfta området i stort. Arbetet med detta har kommit igång i dagarna.

Av
Martin Wingren

– Det är en stor investering för vår del och ett helhetsprojekt, säger Niklas Bergström som är projektledare.

I första fasen ska nya fläktrum byggas och lyftas upp på taken på de tre huskropparna i kvarteret. Därefter kommer stambyte och renovering av kök och badrum ske trapphus för trapphus med start i början av nästa år. Efter detta kommer fokus på utemiljön med bland annat stor utökning av belysningen. Dessutom ska garaget renoveras och ett nytt miljöhus byggas. Hela projektet är tänkt att vara klart till sommaren 2020.

– Vi har haft vandring här med hyresgäster och då kom det fram att det upplevs mörkt i området. Det kommer att bli ljusare och ska kännas tryggare. Vi ser över lekplatserna och det blir odlingslådor, så att de boende träffas här och det blir en mötesplats istället för att alla sitter i sina lägenheter, säger Niklas Bergström.

Området känns otryggt och Ängelholmshem hoppas att med satsningar på utemiljön förbättra upplevelsen i kvarteret.

Området känns otryggt och Ängelholmshem hoppas att med satsningar på utemiljön förbättra upplevelsen i kvarteret. Foto: Martin Wingren

Det rör sig om 58 lägenheter i de tre husen och Ängelholmshem har ordnat med lägenheter under tiden – något som är ett stort projekt.

– Men det kommer att gå bra. Vi förstår att det är en olägenhet för de som bor här med alla ombyggnader, de bor ju i en byggarbetsplats, säger Niklas Bergström med hänvisning till att det samtidigt grävs för nya ledningar utmed gatan och ett miljöhus byggs i kvarteret bredvid.

Boverket har beviljat 318 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i vad myndigheten beskriver "sociekonomiskt utsatta områden". Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar, till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2018, har gått att söka i två omgångar under året. I andra sökomgången kom 236 ansökningar in och 178 av dessa har beviljats.

Publicerad 04 December 2018 08:00