Foto: Google street view

Miljoner satsas på utemiljön i bostadsområde

ÄNGELHOLM.

Flera kommuner får bidrag från Boverket för att förbättra utemiljön i olika bostadsområden runt om i landet. I Ängelholm kommer området Odalmannen 1 på Rebbelberg rustas upp.

Av
Martin Wingren

Ängelholmshem får drygt 3,2 miljoner kronor för att lyfta utemiljön i kvarteret Odalmannen på Rebbelberga.

Boverket har beviljat 318 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i vad myndigheten beskriver "sociekonomiskt utsatta områden". Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar, till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2018, har gått att söka i två omgångar under året. I andra sökomgången kom 236 ansökningar in och 178 av dessa har beviljats.

– Det finns även en del nytänkande och innovativa åtgärder kopplade till bland annat belysning och konstnärlig utsmyckning. Det är stor variation mellan ansökningarna, både vad gäller åtgärderna och vad gäller storleken på projekten, säger jurist Lova Larsson på Boverket i ett pressutskick.

Publicerad 03 December 2018 11:51