Genrebild: Mostphotos

Höjd avfallstaxa ska få fler att sortera mer

ÄNGELHOLM.

NSR vill att Ängelholms kommun höjer avfallstaxan för de villor som fortfarande har tvåfackskärl med 20 procent.

Av
Martin Wingren

Detta för att "inspirera" fler till att byta till flerfackskärl, som NSR uttrycker det. Höjningen skulle även gälla för kunder som har hemkompost och som har valt att endast ha kärl för restavfall.

Syftet är att styra mot det nationella miljömålet att mer och höjningen har varit uppe på kommunstyrelsens bord.

"När insamlingssystemet ändrades under hösten 2016 valde 85 procent av villahushållen fyrfackskärl vilket är en fantastisk framgång. I årets taxeförslag görs en fortsatt satsning på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl", skriver NSR i en skrivelse till kommunen.

Priserna för tömning av restavfall för flerbostadshus föreslås höjas med i snitt cirka 3 procent för att restavfallet ska minska och mer matavfall och återvinningsmaterial sorteras ut. Enligt NSR

visar plockanalyser att restavfallet fortfarande innehållet uppemot 50 procent matavfall och återvinningsmaterial.

Budgeterade intäkter från taxan 2018 var 42,3 miljoner kronor för Ängelholms del, med föreslagna förändringas förväntas de istället bli 43,4 miljoner kronor för 2019. Den nya taxan förelås gälla från den 1 april 2019 men först ska beslut i kommunfullmäktige tas i frågan.

Publicerad 30 November 2018 10:35