Foto: Google street view

Åsboskolan ska rivas

Del i större plan att utveckla området

ÄNGELHOLM.

Åsboskolan ska rivas, istället för att säljas. Det har kommunfullmäktige tagit beslut om.

Av
Martin Wingren

Tidigare fanns det planer på att sälja byggnaden och tomten till någon aktör som kunde utveckla den men nu har man tänkt om.

– En byggnad som är utdömd och vi tyckte att det fanns en idé i att sälja den och utveckla tomten. Efter hand som vi gått och funderat på detta så har man landat i att den här tomten kanske mer är att se som en del i en större helhet i samband med en framtida flytt av brandstationen, då har man ett helt kvarter att utveckla istället och då kanske det är dumt att i detta läget avyttra fastigheten och tomten, säger Robin Holmberg (M) och fortsätter:

– Däremot så kostar den här byggnaden fortfarande skattebetalarna pengar, ganska mycket när den bara står tom och oanvänd, 1,25 miljoner kronor. Det tycker vi inte är rimligt.

Tomten ingår i ett större sammanhang med planer på att utveckla området kring brandstationens nuvarande läge. Närmast kommer tomten att användas till förskola.

Publicerad 28 November 2018 11:05