Korsning ska byggas om – för ökad säkerhet

ÄNGELHOLM.

Korsningen Skolgatan/Östergatan ska bli säkrare genom en ombyggnad. Något som ingår i ombyggnaden av Östergatan.

Av
Martin Wingren

Korsningen har varit olycksdrabbad och senast i våras omkom en cyklist efter att ha blivit påkörd av en lastbil.

Nu ska åtgärder göras i samband med ett större pågående ombyggnadsarbete. Men exakt vad som ska göras för att öka säkerheten där är ännu inte klart.

– Det är begränsat med utrymme, det ställer till det. Men efter olyckan gjorde vi en mindre åtgärd med cykelfältet, att vi förlängde streckningen över korsningen, säger enhetschef Anders Lundin.

Ombyggnaden av korsningen ingår i ett större vägarbete längs med gatan, från korsningen vid Skolgatan/Östergatan till den vid Laxgatan. Huvudsyftet är att

– Vi ska göra om hela gatan så att det blir en trevligare utformning och säkrare för oskyddade trafikanter. Samtidigt gör vi en del VA-jobb, säger enhetschef Anders Lundin.

"Säkrare för oskyddade trafikanter"

Korsningen Skolgatan/Östergatan ingår i ombyggnaden men först ska sponten mellan Mejeribron och Tegelbruksbron bytas ut.

– Den som går längs med ån är i dåligt skick, den ska bytas ut först och främst, säger Anders Lundin.

Ombyggnadsarbetet är tänkt att påbörjas nästa år, arbetet den olycksdrabbade korsningen är tänkt att påbörjas år 2020.

Publicerad 06 November 2018 09:00