Kvarteret har fått namnet Håve.

Kvarteret har fått namnet Håve. Karta. Google maps

Nytt kvarter har fått namn

ÄNGELHOLM. Ett nytt kvarter har namngivits, på senaste kommunstyrelsemötet.

Inom detaljplan för Ängelholm 6:1 och 3:39 m fl, Gamla Kungsgården kommer ett nytt kvarter att bildas. Nu har kvarterets namn fastställt och det döps till Håve.

Håve är en gammal benämning för just denna plats som geologiskt sett är en rest av en tidigare åslinga. Redan under 1400-talet var området omtalat som en fiskedamm, skriver kommunen på sin hemsida.

Publicerad 02 November 2018 11:51