Genrebild: Mostphotos

Fortsatt utredning kring omdiskuterad busslinje

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Önskemål om en ny busslinje i södra Ängelholm har funnits länge. Det har gjorts utredningar kring linjeläggning och skolskjuts på sträckan Ängelholm-Höja-Spannarp.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att kommundirektören ska få i uppdrag att fortsätta diskussionen med Skånetrafiken och Trafikverket om en busslinje på sträckan Ängelholm-Höja-Spannarp- Starby-Höja. Även huruvida det finns en privat aktör som kan köra på sträckan ska undersökas.

Skånetrafiken har tidigare gjort bedömningen att det är för trångt på vissa gator för busstrafik och Trafikverket som har hand om vägen menar att skolskjuts på sträckan skulle försämra trafiksäkerheten.

Publicerad 01 November 2018 11:22