Det blågröna styret: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Charlotte Engblom Carlsson (L).

Det blågröna styret: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Charlotte Engblom Carlsson (L). Foto: Martin Wingren

Budget som ska täppa till hål

"Tuffa år framför oss"

ÄNGELHOLM. Välfärden är det som prioriteras i en budget, där det handlar om att "täppa till hål", som kommunstyrelsens nye ordförande uttrycker det.

Av
Martin Wingren

Budgeten är majoritetens första och det har inte funnits så mycket tid för att förbereda den, enligt kommunstyrelsens ordförande.

– Det är en budget som går ut på att täppa till hål. Kommunens ekonomi är inte så stark som vi skulle önska, det är tuffa år som ligger framför oss. Det har inte varit någon framförhållning de senaste åren, säger Robin Holmberg (M) och fortsätter:

– Det är många dyra tillfälliga nödlösningar, som paviljongskolor som tar ett stort utrymme. Saker som vi inte kunnat påverka. Men nu börjar vårt arbete.

Skatten kommer att vara oförändrad på 20,24 procent i det blågröna styrets budget för åren 2019-2021. Resultatmålet sänks från 1 procent till 0,8, vilket resulterar i drygt 17,5 miljoner kronor mot 22 som de styrande egentligen skulle önska. Välfärden kommer att prioriteras i budgeten.

– Skolan och de som behöver samhällets stöd prioriteras, säger Robin Holmberg.

Exempelvis återförs en tjänst till Elevhälsan för att arbeta med ungas ohälsa. De styrande väljer att inte spara in på daglig verksamhet och fritidsverksamheten för personer med funktionsvariation. LSS-insatser förstärks med sju miljoner kronor. Hälsostaden får en korttidsenhet, en satsning på 1,1 miljoner kronor årligen (3,3 miljoner från 2020). Vidare läggs inte biblioteken i Ausås och Tåstarp ned.

– De är viktiga för invånarna och detta visar också att vi satsar på hela Ängelholm, säger Liss Böcker (C) som är kommunstyrelsens förste vice ordförande.

De närmaste åren behövs det fem nya förskolor och minst fyra nya skolor, bland annat i Munka Ljungby och centrum.

– Det är självklart med tanke på den befolkningstillväxt Ängelholm haft, säger Robin Holmberg.

Publicerad 24 October 2018 17:00