Vårdkliniken i Ängelholm stängs

Verksamhetschefen: "Felaktigt beslut"

ÄNGELHOLM.

Region Skåne har sagt upp avtalet med Vårdkliniken i Ängelholm och hänvisar till missförhållanden.

Av
Martin Wingren

Beslutet berör 1 800 listade patienter. Orsaken är dels en brist på tryggad läkarbemanning på vårdcentralen och dels vittnesmål om missförhållanden så grova att patientsäkerhet är satt ut spel, enligt Region Skåne.

– Vårt mål är att säkra en trygg och säker vård, för de patienter som berörs. Det finns tydliga rutiner för att de som är listade på den aktuella vårdcentralen snabbt listas om till den vårdcentral som geografiskt finns närmast folkbokföringsadressen, säger Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef hälso- och sjukvårdsstyrning Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Vårdcentralen har två veckor på sig att hantera de provsvar och aktuella ärenden som finns. Däremot är verksamheten stängd för patientbesök. Utifrån de uppgifter som framkommit har även Region Skåne gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för brister i patientsäkerheten.

Dessutom ska Region Skåne påbörja en process för att säkerställa att patienter fått en adekvat vård den sista tiden på vårdcentralen.

– Om vi får information att det råder sådana missförhållanden att patientsäkerheten är satt ur funktion och det dessutom helt saknas läkare på plats har vi en skyldighet att agera snabbt. Nu ska vi säkerställa att det löser sig bra för de patienter som berörs, säger Anders Åkesson (MP) som är ordförande i utskottet.

Beslutet är felaktigt, enligt verksamhetschefen Daniel Rydén som menar att han inte nåtts av den information han borde ha fått.

– Jag är så upprörd, framför allt för patienternas och personalens skull som blir drabbade av det här. På grund av något som är så rättsosäkert, vi har inte fått veta vad beslutet om att stänga Vårdkliniken är grundat på. Det finns ingen sanningshalt i det, vi har inte och har aldrig haft några missförhållanden här på Vårdkliniken, säger verksamhetschefen.

Han menar att vårdcentralen har bemannat upp med läkare som de varit ålagda att göra.

– Jag vill ha en dialog med Region Skåne och har sökt dem men får inga svar, det är locket på. Vi har inkommit med klara och tydliga lösningar på hur vi ska kunna driva vårdcentralen. Men skadan är redan skedd, vårt rykte är kört i botten.

Publicerad 02 July 2018 00:00