Flerbostadshus ett av senaste besluten i kommunstyrelsen

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Ett nytt avtal med Hälsostaden och ett köpekontrakt för tre stycken flerbostadshus på gamla badhustomten. Det var två av punkterna på senaste kommunstyrelsemötet, som det togs beslut om.

Dessutom togs ett förslag om ett bygdeforum upp, vilket gick vidare till kommunfullmäktige. Vidare togs ett första steg mot en ny politisk organisation, med fler nämnder och färre beredningar.

Publicerad 29 June 2018 10:54