Så vill S satsa efter valet – utesluter inte skattehöjning

ÄNGELHOLM. Utöka det kommunala beståndet av hyresrätter. Ett boende för hemlösa. Och förbättrade bussförbindelser mellan Ängelholm och tätorterna. Det är tre av satsningarna som Socialdemokraterna lovar inför valet.

Av
Martin Wingren

Elva punkter lyfts fram i det kommunala handlingsprogrammet för 2019-2022 – allt från trygghet till näringslivssatsningar och ungdomssatsningar. Fyra frågor är topp-prioriterade: skola och förskola, äldreomsorgen, fortsatt nej till Pytteleden och nej till utförsäljning av Ängelholms sjukhus. En annan fråga som partiet lyfter fram är att satsningar på fler skolor behövs, i takt med att Ängelholm växer.

– Vi måste skruva upp tempot annars kommer vi efter, fler skolor behövs när till exempel Fridhem byggs ut, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande.

En annan punkt i programmet är trygghet. I detta ingår exempelvis satsningar på fler fältsäkreterare som arbetar med ungdomar och en satsning på ett boende för hemlösa.

– Vi har det så bra ställt i Ängelholm att vi måste kunna ha ett ställe där de som är som mest utsatta kan få en plats att sova istället för att sova i trappuppgångar och få ett mål mat, säger Lars Nyander.

När det gäller boende vill S att det kommunala beståndet av hyresrätter utökas. Dessutom vill partiet att det byggs fler ungdomslägenheter med lägre hyra.

– Det är många byggprojekt igång men vi har inte nått hela vägen. Det måste finnas möjlighet att etablera sig i Ängelholm. Vi har många ungdomar som står i kö till mindre lägenheter med låg hyra, säger Lars Nyander som även pekar på att det behövs olika boendeformer så att det skapas flyttkedjor:

– 40-talisterna måste ge plats för den yngre generationen men då måste det även finnas något att flytta till.

Andra satsningar i handlingsprogrammet är exempelvis fritt wifi i hela kommunen, satsningar för att bryta ensamheten hos äldre, utökad kollektivtrafik under kvällar och helger enligt önskemål från ungdomar, en gratis kulturskola, delar av Kronoskogen blir naturreservat och begränsningar av privatiseringar inom välfärden.

Men satsningar kostar pengar och där är S inte främmande inför att höja skatten.

– Det är inte alls en omöjlighet att det finns ett behov av att höja skatterna. Man måste fråga sig vad det är man vill få ut av välfärden. Bättre service kostar något. När föräldrar frågar varför vi inte har fler lärare så är svaret att vi saknar pengar, säger Lars Nyander och fortsätter:

– Jag upplever att det finns en förståelse för att höja skatterna, om vi kan peka på att pengarna går hit och hit.

Publicerad 28 June 2018 10:02