Dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg närmar sig

ÄNGELHOLM/HELSINGBORG.

Dubbelspår på sträckan Ängelholm-Helsingborg har kommit ett steg närmare byggstart. Järnvägsplanen har tillstyrkts av Länsstyrelsen och ska nu bara prövas av Trafikverket.

Av
Martin Wingren

Järnvägsplanen är en analys och beskrivning kring vad som ska byggas, hur det ska göras och vilka effekter det får på omgivningen. Denna ska nu prövas av Trafikverkets Juridik och planprövningsenhet. Om den fastställs där kan byggstart av sträckan mellan Ängelholms station och söder om Maria Station, i höjd med Romaresväg, ske 2020 för att vara klar 2023.

– Järnvägsplanen är en omfattande del i ett sådant här projekt och nu har vi blivit klara med vår planering och kunnat göra de analyser vi behövt göra, säger Åsa Rosberg som är projektledare på Trafikverket.

Den aktuella sträckan är en del av utbyggnaden av hela Västkustbanan upp till Oslo till dubbelspår. Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg, är en av de sista bitarna som återstår.

– Vi kommer att få bättre trafikering, sträckan är hårt belastad i dag. Det blir fler tåg och mindre försening, Vi får även ett robustare system med bättre kapacitet att hantera problem i trafiken, säger Åsa Rosberg.

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen har pågått sedan slutet av 2014, innan det har det gjorts olika utredningar. Efter att den nu aktuella sträckan är klar kvarstår en sista sträcka in till Knutpunkten men den ligger längre fram i tiden på grund av den går genom centrum och vid Pålsjö skog, vilket enligt Trafikverket gör sträckningen mer komplicerad att lösa.

Publicerad 26 June 2018 12:09