Så planeras framtida stadsbiblioteket

ÄNGELHOLM.

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Mindre scen än tänkt men restaurang tänkt mot Stortorget. Ett steg närmare nya stadsbiblioteket har tagits. Från början var det tänkt att det skulle finnas plats för 300 åhörare i hörsalen/scenen men enligt det senaste budet blir det bara 200 platser.

Visionsskissen för omgörningen av stadsbiblioteket omfattar bland annat: Inomhustorg, en öppen yta som kan användas på ett flexibelt sätt för exempelvis tillfällig öppen scen och utställningar. Restaurangen ska vara belägen mot Stortorget, med möjlighet till uteservering. Den ska minst vara öppen under bibliotekets öppettider. I visionsskissen finns även med skapanderum, studierum, en konstyta, vuxenavdelning på 400 kvadratmeter som ska ha olika zoner utifrån behov av stillhet och reflektion, som samtal och möten. I det nya biblioteket ska boksamlingarna och digitala lösningar vara väl integrerade, står det i visionen. Barnavdelningen ska gestaltas med barnperspektiv, för såväl lekfullhet som läsro. Den ska delvis ha en rumsindelning utifrån åldrar.

Närmast väntar att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram en ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den framtagna visionsskissen.

Det har varit en lång väg för att komma fram till hur det framtida stadsbiblioteket ska utformas och vad det ska innehålla. Frågorna gällande stadsbibliotek har behandlats i den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor, som har varit på besök på bibliotek/kulturhus i Göteborg, Varberg och Halmstad. Utifrån besöken kom styrgruppen fram till att stadsbiblioteket bör innehålla såväl bibliotek, kultur, scener som plats för föreningslivet. Däremot bör kulturskolan hanteras separat.

Publicerad 15 June 2018 08:00