Mer synlig polis ett av nya medborgarlöften till Ängelholmsborna

ÄNGELHOLM.

Polisen och kommunen går nu gemensamt ut med medborgarlöften och fokuserar särskilt på vissa områden för att öka trygghetskänslan hos Ängelholmsborna.

Av
Martin Wingren

– Syftet med medborgarlöftena är att kunna rikta våra insatser mot det som är prio ett enligt statistiken, säger kommunpolis Helen Alexandersson.

De tre områden där polisen vill satsa extra mycket är på synlighet – vara ute och patrullera mer och fler synliga polisbilar, trafik –exempelvis samarbeta med kommunen vid förarbetet kring ombyggnader i trafimiljön eller där beteendeförändring i trafiken är målet och trygghet med fokus på landsbygden – exempelvis utveckla grannsamverkan och vara mer synlig på landsbygden där det är få kontakter med polis.

– Det finns fler problemområden utöver dessa men vi har valt tre. Vi kan höra saker från medborgare som att: "polisen kommer ändå inte", vi vill ändra på det och vill att medborgarna känner att de blir lyssnade på, säger Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef Ängelholm.

Polisen och kommunen samverkan kring medborgarlöftena och det är tillsammans som det blir mest effekt, menar kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

– Det här är en del i ett långsiktigt arbete, där alla partiet varit med, så det finns samma syn på hur viktigt det är. Det är första omgången, sedan ska vi mäta och se hur långt vi har kommit och om vi ska göra något annorlunda, säger han.

– Polisens synlighet är det som efterfrågas mest när jag pratar med medborgare, för att skapa en känsla av att samhället finns där, inflikar oppositionsrådet Robin Holmberg (M).

Att Ängelholm har mycket "gröna siffror" i statistiken, vill både kommunen och polisen poängtera. Medborgarlöftena handlar till stor del om att öka känslan av trygghet.

Polisen och kommunen samverkar kring nya medborgarlöften. Från vänster kommunpolis Helen Alexandersson, kommunens säkerhetschef Jan Klauser, oppositionsrådet Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen Stig Andersson (-) och lokalpolisområdeschef Karim Ottosson.

Polisen och kommunen samverkar kring nya medborgarlöften. Från vänster kommunpolis Helen Alexandersson, kommunens säkerhetschef Jan Klauser, oppositionsrådet Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen Stig Andersson (-) och lokalpolisområdeschef Karim Ottosson. Foto: Martin Wingren

– Den faktiska brottsligheten, där ligger vi bra till men det är den upplevda otryggheten som är sämre, säger kommunens säkerhetschef Jan Klauser.

Polisen håller med.

– Ängelholmsborna känner sig mer otrygga än vad de behöver. Folk delar saker på sociala medier så att det bildas sanningar som det inte är någon fakta i. Så det gäller att vara kritisk mot det man läser, säger Karim Ottosson.

Polisen menar att myndigheten inte kan göra allt själva utan vädjar till flera parter och pekar på exempelvis föräldraansvaret när det gäller ungdomar. Kommunen har sin uppsättning med verktyg, menar säkerhetschefen.

– Vi har fältassistenter, fritidsverksamhet och vakter i city till exempel. Kommunen och polisen samarbetar om det här, det visar på en styrka, säger Jan Klauser.

Inom ramen för medborgarlöftena har polisen planer på exempelvis rullande kontor för att komma närmare medborgarna, så som det finns sedan tidigare i bland annat Svalöv och Söderåsen.

– Vi har planer på att dra igång det efter sommaren och köra ut med vår husbil, säger Karim Ottosson.

Publicerad 14 June 2018 07:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag