Allt populärare att bygga bihotell

Av
Lotta Venhagen

Martin Wingren

BJÄRE. Naturskyddsföreningens kampanj "Bivänlig nu" har fått folk landet runt att bygga bihotell som aldrig för. I Båstad finns det sex stycken bihotell rapporterade och i Ängelholm 22 stycken.

Många biarter är hotade. Därför rycker nu bivänner ut för att hjälpa vilda bin att hitta en bostad. Samtidigt ska forskare få mer kunskap om de vilda binas liv. Totalt har hittills drygt 3 000 bihotell byggts – målet är 5 000. I Höganäs har 14 vildbihotell rapporterats in, ett snitt på 5,3 bihotell per 10 000 invånare vilket placerar kommunen på delad sjätteplats i Skåne tillsammans med Ängelholm. Svalöv toppar den skånska listan med 8,3 bihotell per 10 000 invånare.

De största hoten mot vilda bin är förändringar i landskapet och bristen på blommande ängar. Användning av bekämpningsmedel drabbar också insekter hårt menar Naturskyddsföreningen som arbetar på många olika sätt för bin och den biologiska mångfalden.

– Runt om i landet ordnar många av våra lokala föreningar slåtter av ängar och hagmarker för att rädda gamla ängsväxter och miljöer som många bin trivs i och som annars växer igen. Vi arbetar också för naturbete ska gynnas, men det är viktigt att politiker och planerare på alla nivåer ser till att det finns plats både för blommande växter och bin också i tätorter och städer. Det nya landskapet som vi bygger idag måste också blir bivänligt, säger Karin Lexén Naturskyddsföreningens generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Publicerad 06 June 2018 09:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag