Lyfter fram kvinnor som präglat staden men glömts bort

ÄNGELHOLM. Historiska kvinnor i Ängelholm ska lyftas fram i ljuset. Detta genom en ny digitalt guidad vandring.

Av
Martin Wingren

Lokalhistoriker i Ängelholm har sneglat på ett liknande koncept i Helsingborg, Kvinnokartan, där kvinnor som satt sin prägel på staden men inte synts eller blivit kända för allmänheten lyfts fram. Turen heter Kvinnokrafter i Ängelholm.

– Vi har samma tanke, att lyfta fram dessa kvinnor som är beaktansvärda och värda att berätta om men som inte blivit så kända, säger Johan Brinck som gjort urvalet bland alla kvinnor genom Ängelholms historia, från 1800-talet och framåt.

Turen kommer att gå till platser där kvinnorna bott eller verkat och ett 20-tal kvinnor är representerade.

– Det är en blandning, till exempel har vi med Pauline Petersson som hade fem barn och som började handla med fisk och var den som försåg Ängelholm med fisk under första världskriget. En annan kvinna är Kerstin Hörlin Holmquist som var en möbeldesigner som bland annat ritade för NK, säger Johan Brinck som menar att det säkert går att hitta fler och vill inspirera till det.

Samtidigt har en annan tur också tagits fram. Denna visar de offentliga konstverken i staden, ett 20-tal sådana.

– Både konstverk som alla sett men inte vet så mycket om och sedan finns det dolda pärlorm, säger Lisbeth Holmåker som är besöksnäringsansvarig i Ängelholms kommun.

Solbritt Lindfors Lång är engagerade i den Lokalhistoriska föreningen i Ängelholm och en av de som tagit fram vandringen. Hon tycker att de offentliga konstverken tillför mycket.

– Det är ett sätt att upptäcka stan och vilket värde konstverken har för hälsan, motion och själen, säger hon.

Båda turerna finns att tillgå via appen Tidsresan. Dessa är ett komplement till de ordinarie torsdagsvandringarna som har premiär den 28 juni, med olika teman och med Johan Brinck och Louise Mannerstråle som guider.

Publicerad 07 May 2018 08:30