Politiker träffade ungdomar

ÄNGELHOLM. Politikerna träffade ungdomar på Rönnegymnasiet för att ta del av deras idéer och erfarenheter. Detta inför ett beredningsuppdrag för att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun.

Ungdomarna lyfte bland annat fram möjligheten att få vara med och påverka som ett förslag för fortsatt arbete med jämlikhet.

En annan slutsats som även fokusgruppen kom fram till är att olika grupper i samhället måste träffas för att förebygga fördomar.

De perspektiv som lyftes fram av ungdomarna och fokusgruppen kommer nu att analyseras av beredningens ledamöter och få ta plats i den slutrapport som beredningens arbete ska leda fram till. Slutrapporten ska redovisas i kommunfullmäktige i september 2018.

Publicerad 01 May 2018 09:00