Så ska besöksnäringen utvecklas

ÄNGELHOLM.

En plan för hur Ängelholm ska locka fler turister och öka besöksnäringen har tagits fram. Under våren pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder som ska prioriteras för åren 2018-2021.

Av
Martin Wingren

Turismomsättningen var runt en miljard kronor, 2016. Detta är en siffra som det finns ambitioner att dubbla till 2030. Något som behövs är fler hotellrum, målet är 1 000 rum.

– Den här undersökningen pekar ut vilka åtgärder som ska prioriteras, säger Claes Bjerkne från företaget Bjerkne & Co som tagit fram undersökningen.

Ängelholm ska lyftas fram som en evenemangsstad. Kopplingen mellan centrum och havet ska bli tydligare . Kommunen kommer bland annat att arbeta för att stimulera investeringar inom besöksnäringen, såsom boendeanläggningar och evenemangsanläggningar.

– Bygga ett tydligt platsvarumärke och arbeta fram ett kommunikationskoncept för hur Ängelholms konkurrenskraftiga läge ska kommuniceras, säger Claes Bjerkne.

De övergripande strategierna är underlag för en konkrekt åtgärdsplan som ska antas av kommunstyrelsen och peka på åtgärderna som ska prioriteras åren 2018-2021.

– Det behövs fler hotell. Om inte gäster har någonstans att bo så spenderar de inte tid eller pengar i staden, säger Claes Bjerkne.

Publicerad 19 April 2018 14:50

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag