Aktivitet Förebygger får bidrag av Odd Fellow

Av
Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. Odd Fellow-logen nr 85 Luntertun skänker tillsammans med Stiftelsen Odd Fellow Ordens Barnfond 50 000 kronor till projektet Aktivitet Förebygger. Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Projektet omfattar alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i årskurs 3 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

– Logens välgörenhet bygger mycket på att vi ska verka inom logens närområde, det vill säga till största delen inom Ängelholm, säger PeO Nihlén, ordförande i logens välgörenhetsutskott och tillägger;

– Vi har inom Odd Fellow bland annat budorden: ”Att uppfostra de föräldralösa” och ”Att hjälpa de nödställda”. Detta ligger väl inom ramen för det arbete som just Aktivitet Förebygger utför bland ungdomar i Ängelholm. Att skapa meningsfull fritid som dessutom betyder god hälsa och social gemenskap ligger oss varmt om hjärtat.

Publicerad 28 March 2018 09:28