Bidrag till bekämpning av jättelokan

Av
Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. Som Lokaltidningen tidigare berättat pågår ett arbete i kommunen med att bekämpa jättelokan. Nu får man 95 000 kronor i LONA-bidrag från Länsstyrelsen Skåne till projektet. Totalt delas det ut 6,2 miljoner till 30 olika projekt runt om i Skåne. Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård.

Publicerad 26 March 2018 10:46