Framtidens infrastruktur ska diskuteras

Av
Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att kunna användas av morgondagens transporter. Det är utgångspunkten i den slutrapport som fullmäktigeberedningen samhällsutveckling arbetat med under drygt ett år. Slutrapporten för uppdraget Infrastruktur för framtidens transportslag pekar nu ut en riktning för framtidens infrastruktur och vad beredningen tycker att kommunen ska satsa på i transportsystemet på lång sikt. Cykling, godstransporter, elfordon och så kallade bytespunkter är några av områdena som omfattas i rapporten.

Medborgare kan följa presentationen och debatten i kommunfullmäktige i stadsbibliotekets hörsal med start klockan 19 den 26 mars eller följa den via webbsändning på kommunens hemsida.

Publicerad 21 March 2018 00:00