Hyreslägenhet nödlösning när antalet förskolebarn ökade markant

Nu ska utredning göras om permanent placering av två nya förskoleavdelningar i Strövelstorp

STRÖVELSTORP.

Prognoserna sa att inga nya barn behövde förskoleplats i Strövelstorp under 2017. I verkligheten var det 17 barn som skulle placeras. Nödlösningen har blivit att hyra en tvårumslägenhet där tio barn ska gå under våren.

Av
Lotta Venhagen

Varje år gör kommunen en tioårsprognoser för antal barn som behöver förskoleplats. Underlaget köps in från företaget Statisticon och förra året visade prognosen ingen ökning av barn i Strövelstorp de närmaste tio åren. I en uppdaterad version som kom i juni förra året visade underlaget på en ökning av två barn under perioden 2017-2026, med ingen ökning under 2017.

– Det som hände i verkligheten var att under 2017 ökade det med 17 barn och då håller prognosen inte speciellt väl, konstaterar Jonas Trulsson, planeringschef Lärande och Familj.

Nu håller kommunens kvalitetsenhet på att analysera vad det är som inte stämt i underlaget.

– Den första reaktionen är att inflyttningen har varit större än vad prognosen sa, fortsätter han.

Kommer ni att göra något annorlunda i era prognoser framöver för att undvika att något liknande händer igen?

– Efter vad som framkommer i kvalitetsenhetens analys av felprognos kommer vi ju förstås att justera i de parametrar som blivit fel, säger planeringschefen.

Enligt kvalitetsenheten kommer man att använda Statisticon för underlag även under 2018, men därefter löper avtalet ut och kommer att upphandlas igen.

För att kunna erbjuda de barn som står i kö plats inom fyra månader har lösningen blivit att hyra en liten tvårumslägenhet av Ängelholmshem från den 1 februari. Här har avdelningen Svalan skapats, åtta barn är redan inskrivna och två till kommer under våren.

Litza Aschan, rektor och förskolechef i Strövelstorps rektorsområde, tycker att lösningen för den nya avdelningen blivit bra under förutsättningarna som getts.

Litza Aschan, rektor och förskolechef i Strövelstorps rektorsområde, tycker att lösningen för den nya avdelningen blivit bra under förutsättningarna som getts. Foto: Lotta Venhagen

Litza Aschan är förskolechef och rektor för Strövelstorps rektorsområde;

– Flera av barnen skulle egentligen ha börjat i januari men det dröjde till i mitten på februari. Jag tycker att det har blivit bra utifrån de förutsättningar som ges. Alla familjer har varit mycket tillmötesgående, säger hon och tillägger;

– Ytan är begränsad men det finns bra utemöjligheter med skogsmiljö och en liten inhägnad gård med lekplats.

Maja Bäckström är förskollärare på Svalan och menar att pedagogerna hittar lösningar för att få lokalerna att fungera i vardagen.

– Det gäller att få det att funka och nu känns det som om vi börjar landa. Vi försöker utforma miljön pedagogiskt och tar bort och sätter in nytt när det behövs.

Maja Bäckström, förskollärare på Svalan, tycker att vardagen börjat fungera bra i den tillfälliga lägenheten och att det handlar om att utnyttja lokalerna på bästa sätt.

Maja Bäckström, förskollärare på Svalan, tycker att vardagen börjat fungera bra i den tillfälliga lägenheten och att det handlar om att utnyttja lokalerna på bästa sätt.

Lägenheten är dock bara en tillfällig lösning. På kommunstyrelsens senaste möte beslutades att två paviljonger ska köpas in som ska placeras vid Torlarps förskola. Svalorna kommer att flytta in i Torlarps lokaler, femårsverksamheten Flyttfåglarna kommer att flytta ut i paviljongerna vilka också kommer att innehålla en helt ny avdelning. Går allt som det ska är paviljongerna på plats i augusti. Samtidigt beslutades att Ängelholmslokaler får i uppdrag att göra en utredning om var man kan placera två nya permanenta förskoleavdelningar.

Publicerad 20 March 2018 00:00