Bostadsområdet på Ärrarps ängar börjar ta form

ÄRRARP.

Det 4 000 kvadratmeter stora vårdhemmet i hörnet av Varsvägen och Kungsgårdsleden börjar ta form. De närmaste åren ska det växa fram ett helt nytt bostadsområde på Ärrarps ängar mellan Ängelholm och Skälderviken.

Av
Lotta Venhagen

Tidigt i höstas påbörjades bygget av vårdhemmet som ska drivas av Attendo. I dag reser den 72 meter långa byggnaden sig tre våningar hög och kommer att ha totalt 54 lägenheter.

– Just nu håller elen på att dras, vi gipsar och ska bygga innerväggar, berättar Magnus Ljungberg, projektutvecklare på Skanska medan han visar runt tillsammans med platschef Staffan Jörtner.

Gemensamhetsutrymmen och trapphus har stora fönsterpartier som just denna dag inte bjuder på någon direkt utsikt då dimman ligger tät över Ärrarps ängar, men som en klar dag ska ge ett ordentligt ljusinsläpp och vy över området.

Vårdhemmet kommer att bli 4 000 kvadratmeter stort fördelat på tre våningar och ha plats för 54 boende.

Vårdhemmet kommer att bli 4 000 kvadratmeter stort fördelat på tre våningar och ha plats för 54 boende. Foto: Lotta Venhagen

Runt 20 personer arbetar på bygget för att få klart vårdhemmet till årsskiftet då Attendo ska få tillgång. Längre bort på området jobbar Skanskas markavdelning med vägarna som håller på att växa fram. Som Lokaltidningen berättade i förra veckan planerar bolaget BoKlok, som ägs till 50 procent av Skanska och 50 procent av Ikea, att uppföra 27 bostadsrätter bredvid vårdhemmet med säljstart i slutet på april och planerad inflytt våren 2019.

– Om allt går väl kommer det att bli tre etapper med BoKlok, beroende på hur försäljningen går planeras det ytterligare 30 lägenheter i nästa etapp, säger Magnus Ljungberg som ser en fördel med att det planeras blandad bebyggelse på området – som traditionella flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor, de sistnämnda kommer dock inte byggas av Skanska utan en extren part.

– Jag kom först i kontakt med det här projektet 2006. Från början var det tänkt att det bara skulle bli ett villaområde, men sedan dess har det varit några konjunkturer och det känns bra att det blev såhär. Hade här bara varit villatomter hade här till exempel inte blivit något vårdboende.

Staffan Jörtner och Magnus Ljungberg på Skanska visar en av de 54 lägenheterna i vårdhemmet som ska stå klart till årsskiftet.

Staffan Jörtner och Magnus Ljungberg på Skanska visar en av de 54 lägenheterna i vårdhemmet som ska stå klart till årsskiftet. Foto: Lotta Venhagen

Utöver bostäderna som ska byggas på Skanskas mark finns det planer på ytterligare ett bostadsområde bredvid, öster om Skanskas mark. Det är bolaget Sydpartner AB, som ägs av Peab och Ulf Aronsohn, som vill bygga mellan 60 och 120 bostader, vilket Helsingborgs Dagblad var först med att berätta.

– Det projekteras just nu för vägar, avlopp och dylikt. Tanken är att det till övervägande del fribyggartomter, men det kan även förekomma flerfamiljshus och kedjehus. Allt beror på väder och vind hur fort projekteringen kommer att gå, men att starta försäljning ligger i närtid, säger Ulf Aronsohn.

Tidigare har området till viss del legat under en bullermatta för flyget vilket gjort att byggplanerna dragit ut på tiden, men med nya mätmetoder och mindre buller från flygplanen påverkas inte längre Ärrarps ängar av detta menar Ulf Aronsohn;

– Vi har väntat i cirka tio år på att få fart på det här så det är efterlängtat att komma vidare.

Publicerad 15 March 2018 00:00