Kommunens demensboende Silviacertifieras

ÄNGELHOLM. Tre av kommunens demensboende och daglig verksamhet är först ut att certifieras av Silviahemmet. Certifieringen är en del av en satsning på kommunens demensvård som just nu pågår.

Av
Lotta Venhagen

En Silviacertifiering innebär att all personal på boendet blir utbildade för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. En mer personcentrerad vård där man lär känna personen bakom sjukdomen är en av Silviahemmets grundpelare.

Det långsiktiga målet är att få ett helhetsperspektiv i vården av de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

– För oss är det ett medvetet val att satsa på demensvården, för är att stärka vår expertis, våra arbetsmetoder och våra boendemiljöer. Syftet är också att hålla verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvården, säger verksamhetschef Eva Sällström i ett pressmeddelande.

Ängelholms kommun har även valts ut av Stiftelsen Äldrecentrum för forskning och utveckling för att studera vad som händer i en verksamhet efter att den har Silviacertifierats.

Publicerad 09 March 2018 00:00