Jätteloka sprider sig – måste bekämpas

ÄNGELHOLM. Jättelokan sprider sig i Ängelholms kommun. På sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen därför att en bekämpningsplan tas fram för att hindra dess framfart.

Av
Lotta Venhagen

Jättelokan är en så kallad invasiv art som effektivt konkurrerar ut andra växter, vilket skapar ett hot mot värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden förklarar Joanna Ogrodnik, miljöinspektör på kommunen.

– Dessutom innehåller lokans växtsaft ett ämne som påverkar hudens känslighet för ljus. Vistas man i solen efter kontakt med växtsaften kan man få eksem och brännblåsor.

Störst är problemet vid vattendragen men jättelokan finns även i bostadsområden och på industrimark.En grundlig inventering av lokans förekomst i kommunen kommer att göras framöver.

Är det här en kamp man överhuvudtaget kan vinna?

– Även om det kan vara svårt att få bukt med lokan helt och hållet är det mycket viktigt att vi minskar bestånden och att utbredningen blir till ett absolut minimum.

Handlingsplanen ska bli klar under februari därefter ska den tas upp i myndighetsnämnden och kommunstyrelsen för godkännande, men bekämpningarbetet har redan påbörjats.

– Kommunen bekämpar lokan på kommunal mark. Detta görs med så kallad termisk bekämpning, ¨ det vill säga bekämpning med hetvatten.

På privat mark är det markägaren som ansvarar för bekämpningen.

Publicerad 08 February 2018 15:00