Ängelholmarna tycker till om ny kommunindelning

Kommunstyrelsens ordförande: "Vi är stora nog att klara oss självständigt"

ÄNGELHOLM. Slå ihop Höganäs och Ängelholms kommuner, och få lägre administrationskostnader och högre kompetensförsörjning. Förslaget på kommunreform från tankesmedjan Intelligence Watch möter både ris och ros från Ängelholms invånare.

Av
Lotta Venhagen

Det drastiska förslaget till kommunreform från tankesmedjan Intelligence Watch, som lokaltidningen.se skrev om förra veckan, går ut på att slå ihop de 33 skånska kommunerna till 15 storkommuner. I förslaget föreslås Ängelholm och Höganäs bli en gemensam kommun, något som Åsa Larsson (S), vikarierande ordförande i kommunstyrelsens, känner sig tveksam till.

– Ängelholm är så stort, vi har runt 41 000 invånare och är stora nog för att klara oss självständigt. Men jag håller med om att kommuner behöver ha tillräcklig storlek för att få tillräckligt med skatteunderlag. En liten kommun är mer sårbar och där kan jag tänka mig att det finns mer vinning, säger kommunalrådet som menar att Ängelholm och Höganäs inte har någon naturlig koppling.

Åsa Larsson (S), vikarierande kommunalråd för Lars Nyander, tycker att kopplingen Ängelholm/Höganäs är tveksam. Bland annat på grund av att de inte är en sammanhängande landmassa utan en kil av Helsingborgs kommun går mellan de två andra kommunerna.

Åsa Larsson (S), vikarierande kommunalråd för Lars Nyander, tycker att kopplingen Ängelholm/Höganäs är tveksam. Bland annat på grund av att de inte är en sammanhängande landmassa utan en kil av Helsingborgs kommun går mellan de två andra kommunerna. Foto: Fredrik Bröndum/Ängelholms kommun

– Det här är två geografiskt skilda områden som har ett vattendrag gemensamt, vi hade nog i så fall velat ha den lilla kilen av Helsingborg som ligger mellan Ängelholm och Höganäs, då skulle man få en sammanhållen landmatta och bättre anknytning.

Förslaget om kommunsammanslagningar bygger på enkät bland kommunföreträdare.

Enkäten visar att 65 procent av de sydsvenska kommunstyrelseordförandena och 82 procent av kommuncheferna förespråkar färre och större kommuner.

– Kommunerna är små till yta och befolkning. En sammanslagning till en eller två kommuner bör ge lägre kommunalskatt och bättre service, säger Anders Olshov, ekonom på tankesmedjan, till Svt Nyheter.

Vänninorna Ingrid Ivarsson och Sanna Lindström har svårt att se att Höganäs och Ängelholm hade varit en naturlig sammanslagning.

Vänninorna Ingrid Ivarsson och Sanna Lindström har svårt att se att Höganäs och Ängelholm hade varit en naturlig sammanslagning. Foto: Lotta Venhagen

Lokaltidningen gav sig ut på stan för att höra vad invånarna har att säga om förslaget. Emelie Sandblom tror inte på konceptet med större kommuner.

– Jag tror inte alltid att det är bäst att slå ihop något så att det blir större, se bara på skolklasser. Det blir fler personer att ha översikt över och man riskerar att missa de små sakerna.

Hon kan dock se en fördel med att gå samman med Höganäs.

– Ängelholm är bra på det här med sport, men dåliga på att ta hand om kulturbiten. Min uppfattning är att Höganäs värnar om kulturen.

Ebba Lundström menar att det beror på vilka för- och nackdelarna skulle vara, men att förändring alltid är bra.

Ebba Lundström menar att det beror på vilka för- och nackdelarna skulle vara, men att förändring alltid är bra. Foto: Lotta Venhagen

Ingrid Ivarsson tycker att det är för långt emellan de två befintiliga kommunerna för att slå samman dem.

– Det är lite olika karaktär och jag har svårt att tänka dem som en enhet.

Vänninan Sanna Lindström, ursprungligen från Torekov men numera boende i Stockholm, har ett annat förslag.

– Båstad och Ängelholm hade varit mer naturligt, för alla som bor i Torekov, Västra Karup, Förslöv...då är det Ängelholm som är staden.

Kent Börjesson tror att en kommunsammanslagning kan ge administrativa vinster.

Kent Börjesson tror att en kommunsammanslagning kan ge administrativa vinster. Foto: Lotta Venhagen

Kent Börjesson, ängelholmare sedan åtta år, är däremot försiktigt positiv.

– Det låter som om man hade behövt stryka ett kommunhus och det hade varit en administrativ vinst och av det jag sett verkar Höganäs vara en välskött kommun.

Publicerad 08 February 2018 00:00