Sibirientunneln ska flyttas

Av
Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. I förra veckan klubbades en ny plan för Sibirientunneln av kommunstyrelsen. Detaljplanen kommer göra det möjligt att flytta tunneln norrut samt att göra en omdragning av den befintliga gång- och cykelvägen i området så att lutningen blir mindre. Planen är nödvändig för att säkra trafiksäkerheten i området som kommer påverkas när det ska byggas dubbelspår på tågsträckan mellan Ängelholm och Maria i Helsingborg skriver kommunen på sin hemsida. Detaljplanen tar även upp en ny och förbättrad infart till BMX-banan samt banans tillfälliga parkeringsplats öster om Sibirienvägen och att korsningen Västersjögatan/Kulltorpsvägen flyttas längre söderut som en direkt konsekvens av att lutningen på Sibirienvägen minskas.

Publicerad 07 February 2018 10:51

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag