Förberedelseklass för nyanlända tvingas lägga ner

Oppostionsrådet om minskade budgeten: "Alla måste ta ansvar"

ÄNGELHOLM.

Skolornas bidrag för nyanlända barn har minskat rejält i nya budgeten. På Kungsgårdsskolan kommer man tvingas lägger ner den kommunövergripande förberedelseklassen till sommaren.

Av
Lotta Venhagen

I Alliansens budget som klubbades igenom i höstas får Kungsgårdsskolan och Rebbelberga skola, som är de två skolor som har kommunövergripande förberedelseklasser, under 2018 en minskning av bidraget till nyanlända på 1,1 miljoner respektive 950 000 kronor. Ett beslut som kommer att få stora konsekvenser menar rektorerna Ola Garvell och Teresa Torle på Kungsgårdsskolan.

– 2017 hade vi 2,3 miljoner nu har vi fått 1 186 000 så det är nästan en halvering. Vi kommer behöva lägga ner den kommunövergripande förberedelseklassen vi har så efter sommaren får varje skola ta hand om sina nyanlända själva, säger Teresa Torle.

Det är ju inte pennor vi kommer att spara in på utan det är personer som försvinner

En kommunövergripande förberedelseklass innebär att alla nyanlända får gå på samma skola i början trots att de kanske tillhör ett annat rektorsområde, när de är redo att börja i de vanliga klasserna slussas de ut till de olika skolorna i kommunen. Ett system som fungerat väl menar Teresa Torle.

– Vi är stolta över att barnen klarat sig så bra. När den stora flyktingvågen kom behövde man inte starta någon mottagningsenhet här i Ängelholm. Om det kommer en ny flyktingvåg kommer vi inte alls ha den förberedelsen vi tidigare haft.

– Över tid har vi byggt upp en ämneskompetens bland studiehandledare som vi är oroliga kommer att försvinna. Det är ju inte pennor vi kommer att spara in på utan det är personer som försvinner, säger Ola Garvell, rektor på Kungsgårdsskolan.

Stig Hasselgård, rektor på Rebbelberga skola, är inne på samma linje.

– Vi har byggt upp en väl fungerande verksamhet kring detta med kompetens och personal och det är inget som hänt på ett år utan över en längre tid.

Om den kommunövergripande förberedelseklassen kommer att läggas ner även på Rebbelberga skola är inte klart men risken finns menar han.

– Det blir svårt att ha samma organisation kring förberedelseklass kommande läsår som vi har haft innan. Vi håller på att se över vår organisation inför hösten 2018.

Störst invändning har Kungsgårdsskolans rektorer mot hur plötsligt sparkraven kommit.

– Vi har ett uppdrag att lösa detta, men det har kommit så snabbt, bara en månad innan årsskiftet. Vi kommer att få dra ner gradvis, säger Teresa Torle.

Även Strövelstorps skola får minskad budget för nyanlända med knappt 300 000 kronor – en minskning på cirka tio procent, deras förberedelseklass har dock inte varit kommunövergripande.

– Det här drabbar främst de som har kommunövergripande förberedelseklasser, men det är klart att det här är problematiskt och kommer att försvåra vårt arbete. Vi måste ta hänsyn till eleverna och det stöd de behöver, säger Tony Holmer, rektor.

Oppositionsråd Robin Holmberg (M) tycker det är förvånande att rektorerna tycker att beslutet kommit plötsligt.

– Visst fattade fullmäktige beslutet i november, men eftersom det förslaget kommer från förvaltningen och det presenterades för nämnden i augusti så har det ju pågått under hela hösten, men det är tråkigt att kommunikationen inte fungerat.

Kommunens ekonomiska läge är tufft menar han.

– Välfärdens verksamhetsområde är extremt ansträngt. Jag tror det var tio år sedan man tillförde resurser till förberedelseklasser. Nu är vi ett ekonomiskt läge som gör att alla måste ta ansvar. Annars hade vi fått sänka skolpengen generellt ännu mer och då hade det drabbat alla elever. Det handlar om hur man driver verksamheten och det vore väl rimligt att rektorer och chefer diskuterar hur man löser det på bästa sätt inom ramen för budget.

Publicerad 30 January 2018 13:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag