Brotten ökar i kommunen

På femton år har våldsbrotten ökat med 74 procent

ÄNGELHOLM. Antalet våldsbrott och sexualbrott ökar. De senaste femton åren har antalet anmälningar ökat lavinartat och på sina håll dubblerats. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Av
Andreas Holm

2002 anmäldes 223 våldsbrott och 26 sexualbrott. Förra året var siffrorna 388 respektive 63. En rejäl ökning.

Under 2017 anmäldes 388 våldsbrott i Ängelholms kommun, jämfört med 361 året innan. På femton år har brotten ökat med 74 procent och ser man till antalet anmälda brott per anmäldes alltså i fjor 939 våldsbrott per 100 000 invånare. Totalt sett är det 16 procent färre än i hela Skåne län.

Förra året anmäldes 63 sexualbrott, jämfört med 61 året innan. En marginell ökning. Men sedan 2002 har antalet anmälningar ökat med 142 procent. Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmäldes 152 sexualbrott per 100 000 invånare, vilket ligger nära siffran för hela Skåne län på 165.

Ökningen av sexualbrottsanmälningar kan ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

Sett till hela Skåne hamnar länet på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Andelen sexualbrott per invånare i Ängelholms kommun, jämfört med andra kommuner i länet förra året. Statistik från Brå.

Andelen sexualbrott per invånare i Ängelholms kommun, jämfört med andra kommuner i länet förra året. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Andelen våldsbrott per invånare i Ängelholms kommun, jämfört med andra kommuner i länet förra året. Statistik från Brå.

Andelen våldsbrott per invånare i Ängelholms kommun, jämfört med andra kommuner i länet förra året. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

FAKTA – Våldsbrott

De vanligaste våldsbrotten i Ängelholms kommun förra året

Misshandel 322

Grov fridskränkning 21

Rån 17

Våldtäkt 16

Våld mot tjänsteman 7

Grov kvinnofridskränkning 2

Olaga förföljelse 2

Försök till mord eller dråp 1

Publicerad 28 January 2018 07:30

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag