Så ska bostäder till nyanlända lösas

ÄNGELHOLM. Konceptbostäder, olika typer av modulboenden, och paviljonger ska lösa bostadssituationen för nyanlända. 80 konceptbostäder och paviljonger med plats för 72 personer ska byggas, enligt kommunstyrelsens beslut.
Förra året tog kommunen emot 98 anvisade nyanlända och lyckades ordna bostad åt alla. I år är siffran 171, men länsstyrelsen har aviserat att den siffran kan justeras nedåt. Men det kräver fler lösningar för att boende ska kunna erbjudas.
– Jag ser detta som en lösning som gynnar kommunen på flera sätt. Ekonomiskt innebär dessa bostäder att vi kan komma ifrån andra, dyrare alternativ och vi får statliga bidrag för nya bostäder. Vi minskar också risken för kostsamma sanktioner om vi inte lever upp till lagen och lyckas ta emot de personer som anvisas till kommunen. På det mänskliga planet skapar vi bra bostäder som fyller de behov av trygghet och stabilitet som de flesta av oss strävar efter, säger Lars Nyander i ett pressmeddelande.

Olika områden ?i Ängelholm har pekats ut där det ska byggas bostäder. Det rör sig, förutom centrala delar av Ängelholm, omkringliggande orter som Vejbystrand, Hjärnarp, Havsbaden, Munka Ljungby, Strövelstorp och Höja.
I valet av tomtmark har man beaktat såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt menar kommunen eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.
– Även om dessa bostäder byggs primärt för att möta behovet av bostäder till de nyanlända som anvisas till vår kommun, ser vi att de också kommer att kunna användas till andra målgrupper. Genom att erbjuda fler boendeformer och fler bostäder i kommunen, hoppas vi också kunna bidra till en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan ge positiva effekter för andra grupper, säger Lars Nyander.
Nu ska ?konceptbostäder och paviljonger upphandlas, för att därefter söka bygglov och så småningom börjar byggandet. De första bostäderna kan vara inflyttningsklara under första kvartalet 2018.
Den nya tvingande bosättningslagen, där kommuner måste ta emot ett visst antal anvisade personer med uppehållstillstånd, infördes den 1 mars 2016.

Publicerad 17 March 2017 15:49

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag