Inga öronmärkta jobb för funktionsnedsatta

ÄNGELHOLM. Det blir inga konkreta mål om att anställa ett visst antal personer med funktionsnedsättning, som Miljöpartiet lyfte i en interpellation redan år 2014.
Nu har ärendet varit uppe i kommunfullmäktige efter att utretts och återremitterats. Frågan har även aktualiserats genom att Moderaterna har väckt frågan om jobb till personer med funktionsnedsättning, i en interpellation från Sven-Ingvar Borgquist (M).
Som svar på? denna interpellation svarar Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande, att ”rekryteringsprocessen i Ängelholms kommun är kompetensbaserad och att det enbart är meriter relevanta för arbetsuppgiften som ska beaktas i rekryteringsprocessen”. Vidare svarar Lars Nyander att ”kommunen som arbetsgivare har en skyldighet att säkerställa att rekryteringsprocesser såväl som verksamheten i stort inte strider mot diskrimineringslagen” och att ”nyanställda chefer genomgår en introduktionsutbildning som bland annat uppmärksammar kommunens mångfaldsarbete och diskrimineringslagens regler”.  Lars Nyander flaggar även för att under våren öka samverkan mellan Funktionsstöd,?Resurscenter och Arbetsförmedlingen för att kunna identifiera och stötta individer som behöver stöd för att nå ett arbete eller sysselsättning.
Mer aktivt ?arbete behövs dock, menar Karl-Otto Rosenqvist (MP) som var en av dem som skrev motionen för snart tre år sedan. I den föreslog Miljöpartiet att det skulle sättas som konkret mål att nyanställa sex personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga inom kommunen och att inrätta särskilda trainee- och praktikplatser för yngre personer med funktionsnedsättning.
– Det borde vara en aktiv rekrytering, något som går och aktivt säger att ”vi vill ha mångfald” och uppmuntrar personer med funktionsnedsättning att söka. SKL har sagt att om det ska hända något så krävs politiskt initiativ. Det finns en osäkerhet bland chefer som ska anställda, säger Karl-Otto Rosenqvist och fortsätter:
– Men det handlar inte om att personer med funktionsnedsättning ska sättas in på vilken tjänst som helst bara för att.
Han har själv en synnedsättning men har ett arbete vid sidan av det politiska engagemanget.
– Men om jag hade kommit ut på arbetsmarknaden i dag så hade jag inte haft det lika lätt att hitta nytt jobb, säger Karl-Otto Rosenqvist.
 

Publicerad 17 March 2017 12:08

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag