Arbetslösheten ligger still

SKÅNE/ÄNGELHOLM. Arbetslösheten i Skåne är i princip oförändrad jämfört med för ett år sedan, men minskar för vissa grupper. Främst gäller det personer som varit arbetslösa i högst ett år, inrikes födda och framför allt ungdomar. Samtidigt skrevs färre personer in sig under februari jämfört med förra året.  Drygt 62 800 var arbetslösa i slutet av februari, vilket motsvarar 10,1 procent av arbetskraften. Det är knappt 100 färre jämfört med för ett år sedan.
Lägst arbetslöshet hade Lomma med 3,1 procent av arbetskraften och högst Landskrona och Malmö med 15,1 respektive 14,8 procent. Ängelholms arbetslöshet ligger på 7 procent av arbetskraften, i Helsingborg är den 10,8 procent och i Höganäs 6 procent.
– Utbildning är avgörande för att klara kompetensförsörjningen i Skåne på sikt och  för att fler arbetssökande ska få ett arbete. Inom till exempel vård och omsorg pekar alla prognoser på fortsatt väldigt stora behov av personal inom alla vård- och omsorgsyrken, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne, i ett pressmeddelande.

Publicerad 17 March 2017 12:05

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag